Uszkodzenia rurek w energetycznych wymiennikach ciepła

Categories Bez kategorii

W wymiennikach energetycznych pęknięcia rurek są przyczyną powstawania przecieków wody chłodzącej do kondensatu. Przecieki wody chłodzącej do kondensatu w wymiennikach regeneracyjnych mogą być spowodowane również nieszczelnością połączeń rurek z dnami sitowymi lub ich uszkodzeniem. Nieszczelności połączeń przy rurkach zawalcowanych mogą powstać wskutek złego zwalcowania, lub drgań rurek. Przy rurkach zamocowanych za pomocą dławnic lub gumowych tulejek, nieszczelności mogą powstać w wyniku słabego docisku szczeliwa, jego zanieczyszczenia, wytarcia lub zestarzenia się (utraty elastyczności), albo wybicia go przez drgające rurki [1].