Są pieniądze na audyty energetyczne w dużych przedsiębiorstwach

Categories Bez kategorii

Do końca marca 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundusz przyjmuje wnioski o dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w najbardziej energochłonnych przedsiębiorstwach – hutach, cementowniach, kopalniach – zużywających rocznie powyżej 50 GWh elektryczności i ciepła łącznie.