RWE odwoła się od kary UOKiK

Categories Bez kategorii

Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożyła na RWE Polska karę w wys. 6,3 mln zł. za nadużywanie pozycji monopolistycznej. RWE nie zgadza się z opinią UOKiK i zapowiada odwołanie.