Prędkość dźwięku

Categories Bez kategorii

Prędkość dźwięku w mechanice płynów jest parametrem określającym charakter przepływu czynnika.
Prędkość dźwięku w gazie ogólnie określa się jako:
Attachment 121

gdzie:
p – ciśnienie gazu
r – gęstość gazu
s – entropia (indeks przy nawiasie oznacza stały poziom entropii s=const.)