Perspektywiczne układy skojarzone gazowo-parowe

Categories Bez kategorii

Do perspektywicznych układów skojarzonych gazowo parowych można zaliczyć::

  • PFBC (Pressurized Fluidized Bed Combustion) – spalanie ciśnieniowe w złożu fluidalnym; sprawność energetyczna na poziomie około 40%,
  • IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) – kombinowany obieg zintegrowany ze zgazowaniem paliwa; sprawność około 42%,
  • IGHAT (Integrated Gasification Humid Air Turbine) – obieg zintegrowany ze zgazowaniem paliwa i wykorzystaniem turbiny powietrznej; sprawność około 45%,
  • IGMCFA (Integrated Gasification Molten Carbonate Fuell Cell) – obieg zintegrowany ze zgazowaniem paliwa połączony