Ograniczenie strat sieciowych w PGE Dystrybucja

Categories Bez kategorii

W 2011 roku PGE Dystrybucja osiągnęła wskaźnik strat sieciowych na poziomie 6,87 proc., w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 7,73 proc. W efekcie ograniczenia strat sieciowych w ubiegłym roku koszty spółki związane z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej były mniejsze o około 70 mln zł. w odniesieniu do planowanych.