Odzysk ciepła wysokotemperaturowego z instalacji chłodniczych

Categories Bez kategorii

Obiegi chłodnicze umożliwiają nie tylko chłodzenie (np. żywności w celach przechowalniczych) ale również ogrzewanie (np. pomieszczenia obsługi technicznej). W instalacjach tych można ciepło odzyskiwać z różnych źródeł. Na rys 1 przedstawiono źródła ciepła występujące w obiegu chłodniczym. W instalacji chłodniczej ciekawym pomysłem jest odzysk ciepła z pary przegrzanej – w tym wypadku duży wpływ ma nachylenie krzywych linii stałej entropii w odniesieniu do linii nasycenia określającej początek skraplania pary nasyconej.