Obiegi parowe prawo-bieżne

Categories Bez kategorii

Są to obiegi w których przepływ ciepła realizowany jest od górnego źródła do dolnego źródła ciepła z pracą jako produktem użytecznym.
W zależności od typu zastosowanego czynnika mogą to być obiegi suche lub mokre co zależy od procesu rozprężania pary w turbinie. Obiegi prawo-bieżne mokre definiuje się jako obiegi w których proces rozprężania pary przegrzanej w turbinie powoduje przekroczenie linii nasycenia oraz wejście w obszar dwufazowy (obieg parowo-wodny). Obiegi prawo-bieżne suche definiuje się jako obiegi w których proces rozprężania pary nasyconej nie powoduje wejścia w obszar pary mokrej (obiegi ORC). W zależności od typu