Model różnicowy dynamiki wymiennika współprądowego

Categories Bez kategorii

Poniżej na rysunku przedstawiono przyjęty schemat obliczeniowy dla wymiennika ciepła współprądowego. Model o postaci różnicowej wykorzystano do wyznaczenia przebiegów temperatury w różnych punktach tego wymiennika ciepła.
Attachment 169
Wyniki obliczeń poniżej zaprezentowane wykonano dla liczby n=7 elementów wymiennika ciepła. Wyniki przedstawiają zachowanie tego wymiennika w zalezności od długości dx na współrzędnej wg. której przeprowadzono dyskretyzację modelu.
<a href="http://forum-energetyka.pl/attachment.php?attachmentid=170"