Mikroobiegi ORC

Categories Bez kategorii

Mikroobiegi ORC będą w przyszłości wypierać duże obiegi kogeneracyjne z racji niższych kosztów obsługi, większej elastyczności w przypadku zmiennych obciążeń cieplnych, możliwości elastycznej współpracy z systemami OZE itd. Obiegi kogeneracyjne konwencjonalne, które w chwili obecnej dominują, pracują w trybie zapewniania wysokiej sprawności i stabilności w procesach produkcji prądu elektrycznego – ciepło w ich przypadku jest produktem ubocznym. W przypadku mikrosiłowni kogeneracyjnych zakłada się, że ciepło będzie produktem podstawowym wynikającym z aktualnego zapotrzebowania, a prąd elektryczny