MG pokazało skutki zmian we wsparciu OZE

Categories Bez kategorii

Ministerstwo Gospodarki opublikowało analizę skutków prawnych wprowadzenia zmian w mechanizmie wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w kontekście zachowania praw nabytych inwestorów korzystających ze wsparcia na dotychczasowych zasadach.