LNG – instalacja chłodząca wykorzystująca obieg ORC

Categories Bez kategorii

Układ przedstawiony na rysunku pracujący w oparciu o czynnik niskowrzący może zmniejszyć rozmiary instalacji chłodniczej (np.: w obiegach LNG) – układ może być stosowany jako alternatywa do klasycznie stosowanych obiegów absorpcyjnych. Układ integruje obieg parowy ORC, oraz obieg chłodniczy – bez potrzeby separowania obiegu turbinowego od obiegu sprężarkowego.

Attachment 156