KE nawołuje do przekształcenia gospodarki UE w biogospodarkę

Categories Bez kategorii

Przerób odpadów organicznych na kompost, bioplastik i energię odnawialną, a biomasy na biopaliwa – to główne wytyczne dla krajów UE w przyjętej dziś przez Komisję Europejską strategii biogospodarki opartej na recyklingu zasobów naturalnych.