Hiszpanie hamują z wydatkami na OZE

Categories Bez kategorii

Po koniec stycznia hiszpański rząd zdecydował o czasowym wstrzymaniu dotacji dla energetyki odnawialnej. Decyzję tą władze Hiszpanii tłumaczą koniecznością ograniczenia deficytu budżetowego.