Hiperboliczność i równania zamknięcia modelu dwupłynowego

Categories Bez kategorii

W opracowaniu przedstawiono podstawowe równania zamknięcia modeli dwupłynowych w których zachodzi przemiana fazowa. Przeprowadzono analizę tych równań pod względem przydatności równań w celu ich zastosowania w modelu układu strumienicy dwufazowej. Podano informacje na temat związany z metodyką opracowywania korelacji określających hiperboliczność układów równań. Przedstawiono również informacje na bazie których przyjmuje się do obliczeń określone równania opisujące charakterystyczne zjawiska zachodzące w przepływie dwufazowym pod względem zachowania hiperboliczności modeli dwupłynowych. Link do opracowania opisującego hiperboliczność <a href="http://www.forum-energetyka.pl/pdfy/0000044.pdf"