Energa Operator na rzecz inteligentnych sieci

Categories Bez kategorii

Energa Operator przystąpiła do europejskiego stowarzyszenia EDSO for Smart Grids. Organizacja ta, współpracując z Komisją Europejską, buduje nowe standardy rozwoju i zarządzania, jak też uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących inteligentnych sieci dystrybucyjnych.