Badania eksperymentalne i teoretyczne kondensacji czynnika R404A w obecności gazu inertnego

Categories Bez kategorii

W pracy porównano wyniki badań eksperymentalnych oraz wyniki obliczeń numerycznych skraplania w przepływie mieszaniny czynnika chłodniczego z powietrzem. Uzyskano wysoką zgodność obliczeń teoretycznych z przeprowadzonym eksperymentem. Podczas badań eksperymentalnych wykorzystano czynnik chłodniczy R404A, do którego doprowadzano niewielkie zawartości gazu inertnego. Opracowane zależności opisujące wymianę ciepła wykorzystano do obliczeń przepływu mieszaniny dwufazowej wg modelu stworzonego na potrzeby skraplania z domieszkami gazów nieskraplających