Przedstawiciele Gminy Wrocław i Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja podpisali 27 lipca porozumienie dotyczące realizacji „Programu Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie”. Ze strony Gminy Wrocław Porozumienie podpisał Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, a ze strony spółki Maciej Tomaszewski, Członek Zarządu.

W ramach dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przedsięwzięcia LIFE pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, w Instytucie Ochrony Środowiska (który jest beneficjentem projektu) zostanie utworzone CAKE-Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych. CAKE będzie badała szczegółowy wpływ realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki.

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, hawajski regulator rynku energetycznego Hawaii Public Utilities Commission (PUC) zaakceptował plan przygotowany przez stanowy koncern energetyczny Hawaiian Electric Company, który zakłada przejście wysp archipelagu na energię pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych, co ma nastąpić najpóźniej do roku 2045.