Zarząd Bogdanki poinformował, iż w dniu 30 marca 2017 r. spółka dokonała wykupu obligacji imiennych, wyemitowanych w ramach pierwszej transzy programu emisji obligacji z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki.oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Bioenergia tak, ale w sposób zrównoważony – przekonywali w środę uczestnicy konferencji poświęconej pułapkom i potencjałowi bioenergii w polityce energetycznej UE. Uprawy roślin bioenergetycznych konkurują z żywnością, z kolei wiele gałęzi przemysłu musi konkurować z energetyką o zasoby drewna.