Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, amerykańska firma konsultingowa GTM Research komunikuje o znaczącym spadku cen instalacji fotowoltaicznych w ostatnim półroczu, co ma wynikać głównie z dużego spadku cen modułów fotowoltaicznych. Ceny instalacji fotowoltaicznych zwłaszcza w segmencie domowych instalacji PV w USA nadal pozostają jednak znacznie wyższe niż choćby na rynkach UE.

Między innymi na tematowi poprawy jakości powietrza na granicy polsko-czeskiej, polityki klimatycznej oraz postępu prac nad opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko dla kopalni Turów, poświęcone było spotkanie wiceministra środowiska Pawła Sałka z Komisją Rozwoju Regionalnego, Administracji Publicznej i Środowiska Naturalnego Senatu Republiki Czeskiej, której przewodniczyła Jitka Seitlová.

Grupa polskich przedsiębiorstw oraz uczelni technicznych podpisała list intencyjny o utworzeniu klastra na rzecz rozwoju elektromobilności. Sygnatariusze listu zadeklarowali wolę współpracy między innymi w obszarze rozwoju konstrukcji autobusów elektrycznych, baterii oraz sposobów ich ładowania. Łączna wartość projektów badawczo-rozwojowych, które chcą realizować członkowie klastra to ponad 100 mln złotych. się