Jak czytamy w dzisiejszym „Pulsie Biznesu”, zarząd Taurona znów będzie musiał oprzeć się naciskom ze strony MSP, które grozi zmianami we władzach spółki, jeżeli te nie spokornieją w sprawie zakupu nierentownej kopalni Brzeszcze.

Zakład Separacji Popiołów Siekierki (ZSPS) podpisał 29 września umowę na dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia „Budowa instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki w Warszawie” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami”, część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Największy na świecie producent węgla Rio Tinto zainstalował na terenie jednej ze swoich australijskich kopalni hybrydowy system do produkcji energii z wykorzystaniem fotowoltaiki i diesla. Dzięki produkcji energii z fotowoltaiki kopalnia ma generować oszczędności na energii, którą do tej pory produkowała wyłącznie z wykorzystaniem diesla.

Jak poinformował BiznesAlert.pl, podczas swojego niedzielnego wystąpienia na szczycie globalnego rozwoju w ramach Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow stwierdził, że Rosja przekroczyła swoje zobowiązania w ramach Protokołu z Kioto i na dzień dzisiejszy jest liderem pod względem redukcji całkowitej emisji gazów cieplarnianych.