W dzisiejszym „Pulsie Biznesu” umieszczony został, określony jako „Reklama”, materiał CVC pt. „Fakty i mity w sprawie sprzedaży PKP Energetyka SA”. Na uwagę wskazuje odpowiedź spółki na informację o złożeniu przez posła Andrzeja Adamczyka zawiadomienia do prokuratury będącego efektem przyspieszenia transakcji sprzedaży kolejowej spółki.

W nowym projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przygotowało Ministerstwo Gospodarki, zrezygnowano z wpisanego do poprzedniego projektu nowelizacji ustawy o OZE obniżenia taryf gwarantowanych dla właścicieli najmniejszych mikroinstalacji OZE. Nie wiadomo jednak, czy stawka taryf gwarantowanych raz przyznanych właścicielowi mikroinstalacji pozostanie niezmienna w kolejnych latach. Lektura nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o OZE może sugerować inne rozwiązanie.

Mimo kłód rzucanych pod nogi deweloperom OZE przez władze Hiszpanii wiary w ten rynek nie traci niemiecka firma juwi. Jeden z największych na świecie deweloperów odnawialnych źródeł energii chce zbudować w Hiszpanii największą farmę fotowoltaiczną w Europie i jedną z największych farm fotowoltaicznych na świecie.