UE stoi przed ważnymi wyzwaniami związanymi m.in. z polityką klimatyczno-energetyczną do 2030 r., odnowieniem europejskiego przemysłu. Również dla Polski, a w szczególności dla polskiego sektora elektroenergetycznego opartego na węglu, zmiany w kierunku niskoemisyjnym i wysokoefektywnym są procesem stwarzającym ogromne szanse rozwojowe – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas XI międzynarodowej konferencji NEUF 2015 pt.