W ubiegłym roku mimo spadku przychodów ze sprzedaży o 4,2 proc. kontrolowana przez rosyjski ITER RAO grupa ITER RAO Lietuva odnotowała zdecydowaną poprawę wyników. Zysk netto grupy wzrósł do 42,6 mln LTL z 2,7 mln LTL w 2013 r.

Polski Komitet Energii Elektrycznej zaapelował do Rady Unii, by odrzuciła propozycję Parlamentu Europejskiego w sprawie terminu wejścia w życie rezerwy stabilizacyjnej (MSR). PKEE wyraża również wątpliwości w odnośnie przeniesienia do rezerwy stabilizacyjnej uprawnień do emisji uprzednio wycofanych z rynku w efekcie wdrożenia tzw. backloading’u.

W województwie mazowieckim, łódzkim, podlaskim i warmińsko-mazurskim pojawiły się fałszywe pisma informujące odbiorców o zmianie systemu rozliczeniowego i nowym numerze rachunku bankowego dostawcy energii elektrycznej – ostrzega PGE Dystrybucja.

19 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie trzech konsorcjów tj.Geomar, Sygnity i Hansa Luftbild; Globema, Helica iTukaj Mapping Central Europe oraz Qumak, Apator Rector i Vismid złożone na wybór przez PSE oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania na „Dostawę i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”.