Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji postuluje uchwalenie ustawy OZE w kształcie przyjętym przez Sejm, bo przyczyni się to w jej ocenie do uruchomienia innowacyjnego kierunku inwestycji w energetyce. Według niej apele o odrzucenie poprawki wprowadzającej taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji prosumenckich to kontynuacja działań wynikających z nieefektywnej polityki energetycznej.