Odnosząc się do twierdzeń kontrahentów Polskiej Energii – Pierwszej Kompanii Handlowej sp. z o.o. (w likwidacji) – zwanej dalej PKH – Tauron podkreślił, że wszelkie działania podejmowane przez tą spółkę oraz jej wspólnika były i są zgodne z przepisami prawa polskiego, umowami o ochronie inwestycji zagranicznych, zasadami lojalności kontraktowej oraz dobrymi obyczajami handlowymi.

Nowe podejście do unii energetycznej powinno uwzględniać regionalne uwarunkowania krajów członkowskich, stan uzależnienia od dostaw rosyjskich oraz stopień rozwoju krajowych rynków. Takie wnioski płyną z analizy ekspertów Fundacji im. Lesława A. Pagi, zaprezentowanej we wtorek, 18 listopada podczas debaty w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.