W listopadzie 2012 r. w ramach prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej przeprowadzono konsultacje transgraniczne z Austrią i Niemcami. Jak podkreśla resort gospodarki w ich trakcie udało się wyjaśnić wątpliwości tych krajów odnośnie polskiego projektu jądrowego. Na początek grudnia zaplanowano ostatnie tego typu spotkanie z przedstawicielami Danii.

„Proponuje nam się kolejne zaostrzenie polityki klimatycznej przez zdjęcie z rynku 900 milionów uprawnień. Ale w tym samym czasie proponuje się nam zmianę fundamentalną w samym funkcjonowaniu systemu. Komisja Europejska ma zyskać nowe kompetencje, by rynek uprawnień do emisji CO2 zastąpić ręcznym sterowaniem.” – mówił dziś poseł PiS do PE Konrad Szymański podczas posiedzenia Komisji Przemysłu.

W środę, odczas trwającego szczytu klimatycznego ONZ w Katarze (COP18) Polska zaprezentowała oficjalnie ofertę organizacji kolejnego szczytu. Formalnie decyzja o organizacji szczytu klimatycznego przez Polskę zostanie potwierdzona ostatniego dnia – 7 grudnia. Jednak już teraz możemy się cieszyć z tego sukcesu – mówi Marcin Korolec, minister środowiska.