Huragan Sandy spowodował rozległe zniszczenia wzdłuż wschodnich wybrzeży USA, ale elektrownie jądrowe udowodniły swą odporność. Blok n r 1 elektrowni Nine Mile Point został wyłączony wskutek awarii w sieci energetycznej, natomiast blok nr 2 w tej samej elektrowni po utracie jednej z dwóch linii energetycznych uruchomił awaryjne generatory diesla i utrzymał pracę na pełnej mocy. W elektrowni Millstone 3 moc reaktora zmniejszono zgodnie z procedurą do 73 proc. mocy nominalnej ze względu na przewidywany wysoki poziom wody.

Francuski koncern Areva nie zgadza się z decyzją czeskiego CEZ, który wykluczył firmę z przetargu na budowę dwóch nowych bloków jądrowych Temelin 3 i 4 i odrzucił odwołanie spółki. Uważając ten krok za bezpodstawny Francuzi podjęli decyzję o kolejnym odwołaniu, tym razem do czeskiego Biura ds. Ochrony Konkurencji.

Rada Nadzorcza Rafako odwołała ze składu zarządu spółki: Wiesława Różackiego, Bożenę Kawałko oraz Dariusza Karwackiego. Na funkcję prezesa Rafako został powołany były prezes Enei Paweł Mortas, będący od wczoraj również prezesem PBG.

Optymalizacja i racjonalizacja dystrybucji energii, ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla, a także promocja rozproszonych odnawialnych źródeł energii – to tylko niektóre z celów, jakie mają być osiągnięte dzięki wdrożeniu nowego programu „Inteligentne sieci energetyczne” (ISE), który już wkrótce zostanie uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.