Konsorcjum CNEEC-COVEC złożyło w poniedziałek do sądu okręgowego skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania konsorcjum od decyzji o wyborze oferty konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi jako najkorzystniejszej w przetargu na budowę bloku w Kozienicach.

Produkcja energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej PGE wzrosła w I półroczu 2012 r. o 7,8 proc., a sprzedaż do klientów końcowych o 4 proc. Jak podkreśla prezes PGE Krzysztof Kilian, odbywa się to warunkach niewielkiego wzrostu zużycia energii w Polsce, a to świadczy o tym, że Grupa skutecznie walczy o klienta