Tauron Polska Energia podpisał 29 czerwca z grupą banków umowę podwyższenia wartości programu emisji obligacji spółki o 2,75 mld zł. Dzięki umowie grupa będzie mieć możliwość emitowania obligacji w transzach do połowy grudnia 2017 r. Środki pozyskane z obligacji spółka przeznaczy na finansowanie programu inwestycyjnego oraz ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Kilkanaście firm z branży energetycznej i budowlanej oraz instytucji naukowo-badawczych przystąpiło do klastra EUROPOLBUDATOM, którego celem jest stworzenie płaszczyzny współpracy na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Dziś odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie założycieli klastra.