– Ministerstwo Gospodarki zmierza w dobrym kierunku i zwiększają się szanse na to, że segment energii odnawialnej, trwający w nerwowym oczekiwaniu na lepsze niż poprzednie zapisy ustawy o OZE, znów zacznie tętnić życiem – ocenia mec. Tomasz Janas z kancelarii Clifford Chance.

Wczorajsze Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Polskiej Grupy Energetycznej oprócz podziału zysku zdecydowało również o zmniejszeniu liczby członków rady nadzorczej spółki z dziewięciu do siedmiu osób.

Decyzja niemieckiego rządu o wyłączeniu wszystkich elektrowni jądrowych może mieć negatywny wpływ na branżę i środowisko – uważa brytyjski The Guardian. W opublikowanym niedawno artykule pod tytułem „Cała prawda o rezygnacji Niemiec z atomu” dowiadujemy się o zgubnych skutkach podjętych przez Berlin działań.

Prezes PGE, Krzysztof Kilian, ocenia jako nieporozumienie fakt, iż środowe walne odrzuciło uchwały zmieniające statut spółki, konsultowane wcześniej z radą nadzorczą. Zarząd spółki uważa, że zmiany są konieczne, by grupa była bardziej efektywna i lepiej zorganizowana. Chce zwołać NWZ, które ponownie głosowałoby nad tymi odrzuconymi zmianami.

– Jesteśmy zainteresowani współpracą z Chinami przy eksploatacji złóż gazu łupkowego. Nasze instytuty badawczo-rozwojowe mogłyby wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie – zaznaczył wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na spotkaniu z ministrem przemysłu i informatyzacji Chin Miao Wei. Rozmowy odbyły się 30 maja 2012 r. w Pekinie.

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie sprężarkowymi, parowymi urządzeniami chłodniczymi o małej i średniej wydajności. Wynika to, między innymi, z konieczności stosowania racjonalnych metod gospodarki energetycznej. Poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań w urządzeniach energetycznych jest nie tylko kwestią mody, ale również koniecznością. Przykładem może być, szerokie obecnie, wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła w skojarzonych układach grzewczych i klimatyzacyjnych, oraz poszukiwanie sposobów odzysku ciepła w tego typu urządzeniach. <a href="http://www.forum-energetyka.pl/pdfy/0000065.pdf"

Gdański sprzedawcy energii Duon, który w marcu rozpoczął współpracę przy sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych z serwisem zakupów grupowych Gruper, teraz uruchomił kanał sprzedaży przez konkurencyjny Groupon.

Odkrycie dużych złóż gazu ziemnego w Wielkiej Brytanii sprawiło, że kraj stał się mniej atrakcyjny dla firm zajmujących się produkcją tzw. ,,czystej energii” – podaje ,,Guardian”, w ślad za kwartalnym raportem ,,Renewable energy country attractiveness indices May 2012″ Ernst & Young (E&Y).