Siłownia z turbiną gazową charakteryzuje się stosunkowo niewielką sprawnością wynikającą głównie z konieczności spalania paliwa przy dużym współczynniku nadmiaru powietrza. Z kolei siłownie parowe osiągnęły już praktycznie graniczne możliwości wzrostu sprawności. Dlatego powstała koncepcja rozwoju zintegrowanych układów kombinowanych gazowo-parowych. Powstają one z połączenia elementów obiegów siłowni parowej i gazowej. <img src="http://forum-energetyka.pl/attachment.php?attachmentid=66&d=1319197761"

Asseco Poland podało w komunikacie, iż poinformowało zarząd Enei o decyzji o wycofaniu oferty złożonej w przetargu na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów (ISOK) obejmującego system billingowy i system CRM, ogłoszonego w grudniu 2011 roku.

W dniu 29 marca 2012 roku NWZA Centrozapu podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki na Ideon. Spółka formalnie zmieni nazwę po zakończeniu trwającego procesu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.